← Ga terug

De ‘wet Betaalbare huur’ ligt ter inzage. Wij praten u graag bij over de nieuwste inzichten.

22 maart 2023

De afgelopen weken heeft u kunnen lezen wat onze teamleden allemaal ondernemen om lichamelijk en geestelijk FIT te blijven 🏋‍♀️. Daarnaast blijven we uiteraard ook goed op de hoogte van alle nieuwe regelgeving. In dit geval, de nieuwste inzichten uit de wet Betaalbare huur, die nu ter inzage ligt:

• Andere benaming: sociale huur wordt Laagsegment en de middenhuur wordt Middensegment. Gezamenlijk vallen deze onder het Gereguleerde segment. De vrije sector heet voortaan het Hoogsegment. De liberalisatiegrens wordt de Maximale lagehuurgrens en de middenhuurgrens (=187 WWS punten) wordt de Maximale middenhuurgrens.

• De huurprijsgrenzen en puntprijzen worden op 1 januari van het jaar geïndexeerd in plaats van 1 juli, waardoor de puntengrenzen niet meer verspringen en dus altijd stabiel blijven.

• De stimuleringsregelingen voor extra punten voor woningen in de COROP-regio’s en bouwjaar 2015-2019 blijven nog lang van kracht, tot respectievelijk 2042 en 2039.

• Het puntensysteem voor energielabels wordt versimpeld. Het aantal punten dat afgegeven wordt voor het energielabel is in de voorgestelde wet onafhankelijk van de woninggrootte. Voorheen kregen kleinere woningen meer punten bij een hoog energielabel.

• De regel dat buitenruimte minimaal 1,5m breed en 1,5m diep moet zijn, komt te vervallen.

• Een WWS-puntentelling wordt straks een verplichte bijlage bij het huurcontract.

• Een dalende WOZ-waarde gedurende een lopend huurcontract resulteert niet in een woning die plots in het gereguleerde segment valt.

Lees de volledige wettekst via de link in de comments.

Vragen over de mogelijke impact van bovenstaande inzichten op uw project? Wij kunnen u helpen dit in kaart te brengen.

#betaalbaarwonen#vastgoedontwikkeling#regelgeving