← Ga terug

Wetsvoorstel ‘Betaalbare huur’

25 april 2023

Vandaag is de laatste dag om te reageren op het wetsvoorstel ‘Betaalbare huur’ en de bijbehorende wijzigingen van het Besluit huurprijzen woonruimte, zie de link naar de consultatie in de reacties hieronder.

Heeft het enig nut om hier ook te reageren op het wetsvoorstel? Dus naast andere kanalen zoals via brancheverenigingen of vastgoedbijeenkomsten? Geen idee maar wij doen het Capital FIT toch want nooit geschoten is uiteraard altijd mis. Wat vinden wij nu samengevat goed en slecht aan het wetsvoorstel?

Positief 👍: De impact van het energielabel en collectieve ruimten op de WWS-score en daarmee de maximaal toegestane huurprijs. In het licht van de duurzaamheidsopgave waar we voor staan en toenemende eenzaamheid in de stad vinden we deze aspecten van het wetsvoorstel een juiste integratie van beleidsterreinen. Ook voor de sociale huursector is deze update een winst.

Negatief op de korte termijn 👎: Het is maatschappelijk verdedigbaar dat het voor een leraar en politieagent (oftewel de cruciale beroepen die tijdens de COVID-lockdowns zo strak zijn gedefinieerd, zie wederom link hieronder) ook financieel mogelijk moet zijn om in de grotere steden te kunnen wonen. Gezien de marktwerking zal dit steeds moeilijker worden al profiteert iedereen uiteindelijk ook van hun aanwezigheid in de stad. Echter, bij de nieuwbouwontwikkelingen waar wij bij betrokken zijn, betalen nu alleen de projectontwikkelaars en wellicht op termijn de aannemers de prijs. Waarom betaalt de (landelijke of gemeentelijke) overheid daar niet aan mee nu de snel gestegen rente sowieso al roet in het spreekwoordelijke eten gooit? Al was het maar bij nieuwbouwontwikkelingen die nog zijn geïnitieerd op basis van de oude spelregels. Ons advies: Laat de markt efficiënt haar werk doen en stimuleer deze waar nodig, in plaats van deze (verder) vast te zetten met regulering.

Negatief op de lange termijn 👎: Omdat de indexatie van de maximale middenhuurgrens niet langer mag uitstijgen boven CPI is er geen enkel incentive voor een huurder om ooit die schaarse middenhuurwoning te verlaten en zo de doorstroming te garanderen. Wat nu als een huurder ineens geen middeninkomen meer verdient maar veel meer gaat verdienen? Komt er ook een scheefwoonregeling voor de middenhuur zoals bij sociale huur al het geval is?